Др Милош Ђуран

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет А-1-23
Телефон 034 300 251
Е-пошта djuran@kg.ac.rs
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години Општа хемија, Одабрана поглавља неорганске хемије, Комплекси у медицини, Координациона хемија, Неорганска медицинска хемија

 


Научне области Неорганска хемија

 


CV