Др Владимир Михаиловић

  Доцент    
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-19a
Телефон 034 336 223, локал 255
Е-пошта vladimir.mihailovic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Биохемија примарних биомолекула
  • Биохемија секундарних биомолекула
  • Зелена хемија 

 


Научне области  Биохемија

 


  0000-0003-4113-6804

Радна биографија/CV