Др Владимир Михаиловић

  Доцент    
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-19a
Телефон 034 336223, локал 255
Е-пошта vladam@kg.ac.rс
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години Биохемија примарних биомолекула, Биохемија секундарних биомолекула, Биохемија биљака, Биохемија природних антиоксиданата, Биохемија хране и исхране, Хемија природних производа, Биохемија

 


Научне области  Хемија природних производа, Биохемија