Др Иван Гутман

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет А-0-2
Телефон 034 331 876
Е-пошта gutman@kg.ac.rs
Интернет http://www.pmf.kg.ac.rs/gutman

Предмети које предаје у текућој школској години

Историја и филозофија хемије, Физичка хемија

 


Научне области Физичка хемија

 


 cv