Др Зорица Бугарчић

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет А-1-26
Телефон 034 300 262
Е-пошта  zoricab@kg.ac.rs
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години Органска хемија, Механизми органских реакција

 


Научне области Органска хемија

 


CV