Др Живадин Бугарчић

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет А-1-26
Телефон 034 300262
Е-пошта bugarcic@kg.ac.rs
Интернет http://www.pmf.kg.ac.rs/bugarcic

Предмети које предаје у текућој школској години Виша неорганска хемија, Мехамизми неорганских реакција, Хемија водених раствора, Кинетика и механизам супституционих реакција

 


Научне области

Неорганска хемија

 


CV