Др Биљана Глишић

  Ванредни професор  
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-22
Телефон 034 336 223, локал 254
Е-пошта biljana.glisic@pmf.kg.ac.rs
Предмети које предаје у текућој школској години
  • Основи хемије
  • Одабрана поглавља хемије за екологе
  • Комплекси у медицини
 

Научне области Неорганска хемија

 

  0000-0002-6343-8611

Радна биографија/CV