др Биљана Глишић

  Научни сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-22
Телефон 034 336 223, локал 254
Е-пошта bglisic@kg.ac.rs
Предмети које предаје у текућој школској години Општа хемија, Неорганска хемија 1., Одабрана поглавља неорганске хемије, Комплекси у медицини  

Научне области Координациона хемија; Бионеорганска хемија; Медицинска неорганска хемија

 

cv