др Јована Богојески

 

  Доцент  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-11
Телефон 034 336 223, локал 363
Е-пошта jrosic@kg.ac.rs
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години

Виша неорганска хемија, Неорганска хемија 2, Механизми неорганских реакција, Индуструјска хемија 1.,  Неорганске синтезе и методе карактеризације

 


Научне области

Комплекси прелазних метала; Кинетика и механизам супституционих реакција; Биолошка активност комплекса прелазних метала

 


CV