Михаиловић др Невена

  Истраживач сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-11
Телефон 034 336223, лок. 356
Е-пошта i.nevena@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Аналитичка хемија 2, Семимикро и микро методе анализе, Инструментална аналитичка хемија 2

 


Научне области Аналитичка хемија

 


CV