Минић Александра

  Истраживач приправник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-2
Телефон 034 336360
Е-пошта aleksandra.minic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Органске синтезе 1. - Вежбе

 


Научне области Органска хемија: Синтеза, катализа, проучавање механизама класичних органских и нових органских реакција примењених на деривате фероцена који имају потенцијалну биомедицинску примену, електрохемијска синтеза, електрохемијска карактеризација органских једињења, електрохемијско генерисање реагенаса, катализатора и медијатора који се користе у органској хемији.

 


cv