Милутиновић Милан

  Истраживач приправник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-8
Телефон 034 336223
Е-пошта milanm@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Хемија атмосфере (вежбе), Механизми неорганских реакција (вежбе), Неорганске синтезе и методе карактеризације (вежбе)

 


Научне области Синтеза, карактеризација рутенијум(II/III) и родијум(III) комплекса и њихове интеракције са биомолекулима.

 


cv