др Ненад Јоксимовић

  Истраживач приправник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-12
Телефон 034 33636
Е-пошта nenadjoksimovic@outlook.com

Научне области Биооргансkа хемија, Медицинска хемија.

 

Радна биографија/CV