Др Ненад Вуковић

  Ванредни професор  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-8
Телефон 336 223 локал 357
Е-пошта nvukovic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Основи органске и биохемијске спектроскопије 1, Основи органске и биохемијске спектроскопије 2, Методе анализа токсичних супстанци, Савремене експерименталне методе у биохемији  

Научне области Биохемија  

  0000-0003-4382-9743  Радна биографија/CV