др Марина Ћендић-Серафимовић

  Истраживач сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-1
Телефон 034 336354
Е-пошта marina.cendic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Основи хемије, Норме у заштити животне средине, Опасне материје и управљање опасним отпадом

 


Научне области Синтеза комплекса бакра(II) са полиаминополикарбоксилатним лигандима (етилендиамински и пропандиамински системи), структурна и компјутациона истраживања, тестирање поменутих једињења in vivo на пацовима као и синтезе нових едта лиганада који ће послужити као потенцијални лекови у лечењу неуролошких болести попут Wilson-oве, Alzheimer-oвe и других сродних.