Др Љубинка Јоксовић

 

  Доцент

 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-5
Телефон 034 336 223, локал 351
Е-пошта ljubinka@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Аналитичка хемија 2, Семимикро и микро методе анализе, Анализа утицаја на животну средину, Хемија природних и отпадних вода

 


Научне области Аналитичка хемија

 


   0000-0001-8781-6915 Радна биографија/CV