Др Љубинка Јоксовић

 

  Ванредни професор

 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-5
Телефон 034 336 223, локал 351
Е-пошта ljubinka.joksovic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Аналитичка хемија 2
  • Семимикро и микро методе анализе
  • Анализа утицаја на животну средину
  • Хемија природних и отпадних вода

 


Научне области Аналитичка хемија

 


   0000-0001-8781-6915

Радна биографија/CV