Станковић Невена

  Истраживач сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-20
Телефон 034 336223, локал 256
Е-пошта nevenas@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Хемија природних производа, Биохемијa, Биохемија физиолошки активних једињења, Биохемија ћелије, Биохемија 2 са ензимологијом, Изоловање и идентификација природних производа

 


Научне области Хемија природних производа, Биохемија, Медицинска хемија

 


cv