др Пејовић Анка

  Научни сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-2
Телефон 034 336360
Е-пошта apejovic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години  

 


Научне области Хемија фероцена; Синтеза биоактивних деривата фероцена; Електроорганска синтеза; Електрогенерисање катализатора, медијатора и реагенаса

 


cv