Др Миорад Васојевић

 

  Доцент

 

 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-11
Телефон 356
Е-пошта vasakg54@gmail.com 
Интернет  

 

 

Предмети које предаје у текућој школској години Методика наставе хемије 2, Методика наставе хемије 3, Савремени облици наставе хемије

 


Научне области Настава хемије