др Мушкиња Јована

  Истраживач сарадник  
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-7
Телефон 034 336223, локал 350
Е-пошта jmuskinja@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Индустријска хемија 2., Школски огледи у настави хемије, Органометална хемија

 


Научне области Органска синтеза, Биоорганска хемија, Медицинска хемија

 


CV