Мркалић Емина

  Истраживач сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-2
Телефон 034 336353
Е-пошта emina@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Основи хемије Индустријски загађивачи

 


Научне области Координациона хемија комплекса паладијума (II) са дериватима диамида оксалне и малонске киселине. Испитивање стабилности система у раствору. Интеракције са биолошки значајним молекулима. Компјутерска хемија.