Катанић Јелена

  Истраживач сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет А-I-20
Телефон 034 336223, локал 256
Е-пошта jkatanic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Биохемија примарних биомолекула, Биохемија, Биохемија физиолошки активних једињења, Биохемија ћелије

 


Научне области Хемија природних производа, Биохемија, Оксидативни стрес и антиоксиданти, Медицинска хемија, Фармакологија, Биолошки активни секундарни метаболити лековитих биљака.

 


CV