др Јована Бугариновић

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-2
Телефон 034 336360
Е-пошта jovanaj@kg.ac.rs

Научне области Органска хемија: Синтеза, катализа, проучавање механизама класичних органских и нових органских реакција примењених на деривате фероцена који имају потенцијалну биомедицинску примену, електрохемијска синтеза, електрохемијска карактеризација органских једињења, електрохемијско генерисање реагенаса, катализатора и медијатора који се користе у органској хемији.

 


Радна биографија/CV