Јеремић Марија

  Истраживач сарадник

 

Институт за хемију

Кабинет Б-O-2
Телефон 034 336353
Е-пошта mjeremic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Основи хемије, Методе санације хемијских акцидената

 


Научне области Неорганска координациона хемија. Испитивање стабилности система у раствору. Испитивање интеракција са биолошки значајним молекула. Компјутерска хемија.

 


CV