Др Марија Ристић

  Научни сарадник

 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-2
Телефон 034 336 223, локал 353
Е-пошта marija.jeremic@pmf.kg.ac.rs

Научне области Неорганска хемија

 


  0000-0002-7066-9928  Радна биографија/CV