др Јанковић Ненад

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-12
Телефон 034 336362
Е-пошта nenad.jankovic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години  Одабрана поглавља органске хемије

 


Научне области Биоорганска хемија, Медицинска хемија.