Др Иван Јаковљевић

  Асистент
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-11
Телефон 034 336223, локал 356
Е-пошта ivan.jakovljevic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Аналитичка хемија 2 - Вежбе
  • Хемија природних и отпадних вода - Вежбе

 


Научне области Аналитичка хемија

 


 0000-0001-5047-8617

Радна биографија/CV