др Иван Јаковљевић

  Истраживач сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-11
Телефон 034 336223, лок. 356
Е-пошта ivan_jakovljevic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Аналитичка хемија 2. - Вежбе, Хемија природних и отпадних вода- Вежбе

 


Научне области Аналитичка хемија комплексних једињења

 


CV