Др Зорка Станић

 

  Редовни професор                                                                 

 

 

Институт за хемију

Кабинет А-0-19
Телефон 034 336 223 локал 312
Е-пошта zorkas@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Хемија животне средине, Методе анализе токсичних супстанци, Аналитичка хемија 1, Аналитичка хемија 3

 


Научне области Електроаналитичка хемија

 


 0000-0002-4813-9808 Радна биографија/CV