Др Зорка Станић

 

  Редовни професор                                                                 

 

 

Институт за хемију

Кабинет А-0-25
Телефон 034 336 223, локал 245
Е-пошта zorka.stanic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Хемија животне средине
  • Методе анализе токсичних супстанци
  • Аналитичка хемија 1
  • Аналитичка хемија 3

 


Научне области Аналитичка хемија

 


    0000-0002-4813-9808

Радна биографија/CV