Др Зорка Станић

 

  Ванредни професор                                                                 

 

 

Институт за хемију

Кабинет А-0-19
Телефон 034 336 223 локал 312
Е-пошта zorkas@kg.ac.rs
Интернет  

Предмети које предаје у текућој школској години Хемија животне средине, Методе анализе токсичнихсупстанци, Аналитичка хемија 1, Аналитичка хемија 3

 


Научне области Електроаналитичка хемија

 


CV