Ђукић Маја

  Истраживач сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-0-2
Телефон 034 336245
Е-пошта maja.djukic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Систем квалитета, Основи хемије, Индустријски загађивачи

 


Научне области Неорганска координациона хемија. Испитивање стабилности система у раствору. Испитивање интеракција са биолошки значајним молекула. Компјутерска хемија.

 


cv