Др Снежана Рајковић

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет А-1-22
Телефон 034 336 223, локал 254
Е-пошта snezana.rajkovic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Неорганска хемија 1
  • Хемија раствора

 


Научне области Неорганска хемија

 


     0000-0002-7135-4063  

Радна биографија/CV