Др Снежана Рајковић

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет А-1-22
Телефон 034 336 223, локал 254
Е-пошта snezana@kg.ac.rs 

Предмети које предаје у текућој школској години Општа хемија, Неорганска хемија 1

 


Научне области Неорганска хемија

 


  0000-0002-7135-4063  Радна биографија/CV