Марија Антић

  Истраживач сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет  
Телефон 034 300236
Е-пошта marijamarkovic771@gmail.com

Научне области Теоријска хемија, Теорија хемијске везе, Молекулско моделовање, Хемијска теорија графова.

 


CV