Др Биљана Петровић

 

  Ванредни професор

 

Институт за хемију

Кабинет Б-1-11
Телефон 034 336 223, локал 363
Е-пошта biljanap@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Индустријска хемија 1, Хемија атмосфере, Медицинска хемија и дизајн лекова 1

 


Научне области Неорганска хемија, Бионеорганска хемија

 


 0000-0001-7914-6026 Радна биографија/CV