др Зоран Симић

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет ААS
Телефон 034 336236
Е-пошта zsimic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Аналитичка хемија 1., Хемија животних намирница

 


Научне области Аналитичка хемија неводених средина, Сензори, ААS

 


CV