др Симијоновић Душица

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-5
Телефон 034 336358
Е-пошта dusicachem@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Органска хемија 2., Биоорганска хемија, Одабрана поглавља биоорганске хемије

 


Научне области Синтетичка органска хемија, Биоорганска хемија, Органометална хемија.

 


cv