др Рилак-Симовић Ана

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-8
Телефон 034 336365
Е-пошта anarilak@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Хемија атмосфере (вежбе), Виша неорганска хемија (вежбе), Неорганска хемија 2. (вежбе), Механизми неорганских реакција (вежбе)

 


Научне области Синтеза и карактеризација рутенијум (II/III) комплекса и њихове интеракције са биомолекулима.

 


CV