Др Виолета Марковић

  Доцент
 

Институт за хемију

Кабинет А-0-17
Телефон 034 336 223, локал 251
Е-пошта violeta.markovic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Основи токсиколошке анализе 2
  • Органска хемија животне средине
  • Органски индустријски загађивачи

 


Научне области Органска хемија

 


  0000-0001-5561-0672

Радна биографија/CV