др Виолета Марковић

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет Б-I-4a
Телефон 034 300359
Е-пошта markovicvioleta@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години Слободно-радикалске реакције, Хемија животне средине, Интермедијери у органској хемији

 


Научне области Органска синтеза, Биоорганска хемија, Медицинска хемија.

 


cv