Др Милан Јоксовић

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет Б-1-4а
Телефон 034 336 223, локал 359
Е-пошта milan.joksovic@pmf.kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години
  • Органске синтезе 1
  • Органска синтезе 2

 


Научне области Органска хемија

 


  0000-0003-3356-0189

 Радна биографија/CV