Др Милан Јоксовић

 

  Редовни професор

 

Институт за хемију

Кабинет Б-1-4а
Телефон 034 336 223, локал 359
Е-пошта mjoksovic@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години

Слободно-радикалске реакције, Интермедијери у органској синтези

 


Научне области Органска хемија

 


  0000-0003-3356-0189
 Радна биографија/CV