Др Борис Фуртула

 

  Ванредни професор

 

 

Институт за хемију

Кабинет А-III-3б
Телефон 034 336 223, локал 302
Е-пошта furtula@kg.ac.rs
Интернет http://www.pmf.kg.ac.rs/bfurtula/

Предмети које предаје у текућој школској години Обрада резултата мерења, Хемијска теорија графова, Математичке методе у хемији, Филозофија и историја хемије, Хемоинформатика, Статистичке методе у истраживањима, Основи биоинформатике и биостатистике

 


Научне области  Физичка хемија

 
cv