Институт за хемију

Природно-математички факултет

Универзитет у Крагујевцу

Радоја Домановића 12

34000 Крагујевац, Србија

034/336-223

034/335-040

pmfkrag@kg.ac.rs

Радоја Домановића 12

34000 Крагујевац, Србијa

тел 034/336-223

факс 034/335-040

pmfkrag@kg.ac.rs