Табела 6.7. Листа ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља (2018/19. године)

Ред-ни

број

Матични број

Име презиме

Назив установе у којој је ментор запослен са пуним радним временом

Број СЦИ/ ССЦИ индекси-раних радова

1.        

1012954725024

Зорица М. Бугарчић

ПМФ Крагујевац

29

2.        

2912949720078

Иван Гутман

267

3.        

1806961720018

Мирољуб М. Дугић

14

4.        

0905951720014

Милош И.Ђуран

45

5.        

0105963721419

Иван М.Живић

9

6.        

2810963290011

Милан Д. Јоксовић

31

7.        

1804959725018

Светлана Д. Марковић

51

8.        

1201963725034

Оливера М. Милошевић-Ђорђевић

28

 

9.        

2511953720029

Драгослав Р. Никезић

48

10.    

2611962725046

Бранка И.Огњановић

21

11.    

0302954725029

Љиљана Р. Павловић

7

12.    

1204958727222

Зорица Д. Петровић

32

13.    

1902954725038

Мирослава Н. Петровић-Торгашев

9

14.    

0708953770035

Бранислав Р.Ранковић

50

15.    

1204954720037

Владимир М. Ристић

10

16.    

0309961720061

Светислав М. Савовић

50

17.    

1711975725011

Марија П. Станић

25

18.    

1012954720049

Срећко Р. Трифуновић

65

19.    

0701954725020

Љиљана Р.Чомић

81

20.    

0412960782824

Зоран Д. Матовић

26

21.    

2710964754114

Владица М. Симић

48

22.    

3005976793911

Ненад Л. Вуковић

37

23.    

1102963725028

Радмила М. Глишић

8

24.    

2804965739636

Невена Х. Ђукић

9

25.    

1105978720021

Милош Р. Ивановић

20

26.    

1105976725034

Верица В. Јевтић

38

27.    

0904963785034

Љубинка Г. Јоксовић

25

28.    

2105967791028

Милан С. Ковачевић

23

29.    

1011970767016

Емилија М. Нешовић

17

30.    

2706960720021

Александар М. Остојић

15

31.    

0410976755016

Биљана В. Петровић

34

32.    

1510973725024

Виолета А. Петровић

20

33.    

1407954710366

Бранислав З. Поповић

7

34.    

0901981720013

Славко Д. Раденковић

46

35.    

0201972798415

Снежана У. Рајковић

22

36.    

2907958720044

Зоран Р. Ратковић

26

37.    

0202966725046

Снежана Б. Симић

20

38.    

0312961725013

Снежана М. Станић

25

39.    

1011966765041

Зорка М. Станић

22

40.    

2212984743119

Милан С. Станковић

68

41.    

0605977720035

Ненад Д. Стевановић

22

42.    

2601976720033

Ненад Д. Стефановић

10

43.    

0808977720033

Бобан С. Стојановић

27

44.    

0506958725060

Мирјана М. Стојановић-Петровић

21

45.    

2705960725027

Марина Д. Топузовић

48

46.    

1606978720012

Борис Д. Фуртула

60

47.    

3009976720057

Дарко В. Хинић

19

48.    

1403979787015

Сузана М. Алексић

14

49.    

1907979785037

Ана Митровски-Богдановић

10

50.    

1011980725028

Јована В. Богојески

26

51.    

0402966725029

Биљана М. Бојовић

10

52.    

0801974725048

Снежана Б. Бранковић

12

53.    

0904973725013

Бојана Д. Боровићанин

6

54.    

2812967720021

Дарко В. Грујичић

21

55.    

1907975725013

Слађана Б. Димитријевић

13

56.    

0401964787829

Горица Т. Ђелић

10

57.    

0507956725027

Светлана М. Милошевић-Златановић

7

58.    

0310981725025

Маријана М. Косанић

47

59.    

0801960725045

Драгана Ж. Крстић

45

60.    

1706982725074

Татјана М. Алексић Ламперт

11

61.    

1304970726414

Снежана Д. Марковић

45

62.    

0207985729119

Виолета Р. Марковић

21

63.    

0309981720017

Владимир М. Марковић

20

64.    

1305984732510

Милан П. Младеновић

30

65.    

1706983725051

Јелена Ђурђевић-Николић

34

66.    

2202984720016

Владимир Б. Михаиловић

51

67.    

1904966796812

Мирјана В. Павловић

6

68.    

2406978725086

Ана С. Петровић

13

69.    

0105964725035

Снежана Б. Пешић

12

70.    

1201984722221

Владимир П. Петровић

32

71.    

0907968782032

Мирко М. Радуловић

13

72.    

2412971720038

Саша З. Симић

11

73.    

2804959724112

Зоран Б.Симић

11

74.    

1907978725022

Вишња М. Симић

5

75.    

0303979787017

Олгица Д. Стефановић

41

76.    

3006984788931

Татјана В. Томовић

11

77.    

2007981780053

Андрија Р. Ћирић

21

78.    

3003961720028

Владимир М. Цвјетковић

8

79.    

0912976720015

Дарко П. Ашанин

11

80.    

0508979720010

Иван С. Дамјановић

29

81.    

1909985725022

Биљана Ђ. Глишић

31

82.    

0206979725031

Тања Б. Тракић

14

83.    

2002963720025

Небојша С. Даниловић

7

84.    

3008978727818

Вера М. Дивац

17

85.    

0810980720057

Марко Н. Живановић

15

86.    

3110985720046

Ненад З. Јанковић

22

87.    

1808982728216

Снежана М. Јовановић

29

88.    

2104984720022

Милош М. Матић

10

89.    

0802986725023

Јована М. Мушкиња

11

90.    

3010985797621

Милена Г. Милутиновић

24

91.    

2201983725026

Биљана Н. Миленковић

15

92.    

2005973725040

Ивана Д. Радојевић

46

93.    

1112981798917

Марина Д. Рвовић

16

94.    

0208985725055

Ана Д. Рилак-Симовић

15

95.    

1303984785026

Јелена М. Стајић

19

96.    

0901984725040

Драгана Д. Стевановић

31

97.    

1312981725048

Емина М. Мркалић

5

98.    

1803982727234

Душица М. Симијоновић

28

99.    

2404980483003

Момир Д. Арсенијевић

13

100.          

031098472505

Јована М. Секулић

10

101.          

0102981768822

Јасмина М. Обрадовић

8

102.          

0208985725055

Ана Д. Симовић

17

103.          

2001964725040

Биљана М. Шмит

13

104.          

0909962710304

Зора П. Стевановић-Дајић

Пољопривредни факултет, Земун

52

105.          

0607973721412

Небојша М. Икодиновић

Математички факултет, Београд

7

106.          

2808962715324

Ивана Мегвајер

ПМФ Загреб

11

107.          

0605964720052

Владимир Б. Јуришић

Факултет медицинских наука, Крагујевац

79

108.          

0103975791436

Саша П. Марић

Биолошки факултет, Београд

32

109.          

0705966710318

Јозеф Ј. Кратица

Математички инстиут САНУ

23

110.          

2110952730093

Игор Ж. Миловановић

ЕТФ, Ниш

42

111.          

0201948730052

Градимир В. Миловановић

Редовни члан САНУ

80

112.          

1212968710304

Момир М. Пауновић

Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић

74

113.          

0311951720051

Миодраг Д. Рашковић

Математички институт САНУ

10

114.          

0606961720066

Миодраг М. Спалевић

Машински факултет, Београд

48

115.          

1707964731918

Мирослав Д. Ћирић

ПМФ, Ниш

50

116.          

1010972740011

Александар В. Пејчев

Машинскки факултет, Београд

15

116.

2112964715270

Татјана М. Давидовић

Математички институт САНУ

15

117.

2301958720014

Зоран С. Марковић

Институт за информационе технологије Крагујевац

87

118.

1804983740036

Павле З. Машковић

Агрономски факултет у Чачку Универзитет у Крагујевцу

63

 

 

 

 

 

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити компетентност ментора

 

 

 

Од укупно 118 ментора 97 су наставници, а 22 виши научни сарадници, научни сарданици и научни саветници.

 

Од укупно 118 ментора, 103 је школске 2018/19. године запослено на Факултету, што чини 82,29%

 

Ако се узимају у обзир само наставници нашег Факултета (95 укупно, а 84 су ментори) однос је: 88,42%.