Табела 6.3. Збирни  преглед  научноистраживачких  и уметничких резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства у 2018. години

 

Редни број

Резултат

Категорија

Број резултата

1.       

Монографије међународног значаја

М12

2

2.       

Рад у врхунском међународном часопису

М21A

21

3.       

Рад у врхунском међународном часопису

М21

48

4.       

Рад у истакнутом међународном часопису

М22

59

5.       

Рад у међународном часопису

М23

57

6.       

Монографија националног значаја

М42

1