Табела 6.1. Назив и број  текућих научноистраживачких/уметничких   пројеката чији  су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи.

 

Редни

број

Назив и евиденциони број пројекта

Домаћи (Д) и међународни (М)

Назив финансијера

Број учесника на пројекту

1.

Испитивање механизма реакција к

омплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима

Ев. бр. 172011

Руководилац: проф. др Зорица Бугарчић

Д

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

22

11 са ПМФ-а

2.

Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима

Ев. бр. 172036

Руководилац: проф.  др Милош Ђуран

Д

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

11

9 са ПМФ-а

3.

Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала         

Ев. бр.   172016

Руководилац: проф. др Срећко Трифуновић

Д

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

9

7 са ПМФ-а

4.

Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала    

Ев. бр. 172034

Руководилац:  др Иван Дамљановић

Д

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

9

7 са ПМФ-а

5.

Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији

Ев. бр. 171021

Руководилац: проф.др Драгослав Никезић

Д

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

12

6.

Преклиничка испитивања биоактивних супстанци

Ев. бр. 41010

Руководилац: доц. др Снежана Марковић

Д

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

67

30 са ПМФ-a

 

7.

Rojal Norwegian Embassy. Crypreservation in fisheries and conservation of salmonid fish species in Serbia . Grant Letter for SRB-15/0009. 2015-2016

Руководилац: проф. др Владица Симић.

М

Rojal Norwegian Embassy

8

3 са ПМФ-а

8.

AQUAGAMETE COST Action- Food and Agriculture, COST Action FA 1205 (Assessing and improving the quality of aquatic animal gametes to enhance aquatic resources). Пуноправни члан међународног комитета за управљање и координатор пројекта за Србију http://aquagamete.webs.upv.es/serbia/

Проф. др Владица Симић

M

COST European Cooperation in Science and Technology

2

1 са ПМФ-а

9.

Билатерални пројекат са Белорусијом: „Развој нових хемотерапеутских агенаса широког спектра деловања на бази комплекса биометала“, руководилац проф. др Срећко Трифуновић.

 

М

 

4 са ПМФ-а

10.

Билатерални пројекат (2016-2017): „Нови комплекси платинске групе метала као потенцијални агенси за биомедицинску примену“, руководилац за Србију проф. др Милош И. Ђуран и руководилац за Словенију проф. др Изток Турел.

 

М

ПМФ, Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хемију и хемијску технологију, Универзитет у Љубљани

5 са ПМФ-а

11.

Билатерални пројекат са Црном Гором (од 15.10.2016.): „Синтеза, карактеризација и биолошки аспекти нових дитиокарбаматних комплекса неких прелазних метала“. Руководилац пројекта је проф. др Срећко Трифуновић.

 

М

 

3 са ПМФ-а

12.

Билатерални  пројекат са Словачком (2015-2016): „Синтеза и карактеризација Pd(II), Pt(II) и Au(III) комплекса и њихова биолошка активност“ (руководилац проф. др Срећко Трифуновић)

М

 

3

13.

SCOPES пројекат: „SupraMedChem&Balkans.Net|: Biomedicinal Dimension of Supramolecular Chemistry in the Training and research in the Balkans area“ (ев. бр. IZ74 ZO_160515), руководилац за Природно-математички факултет: проф. др Милош Ђуран.

 

М

 

7 са ПМФ-а

14.

SCOPES пројекат: EWBRLCI (Enabling Web-based Remote Laboratory Community and Infrastructure) project IZ74Z0_160454 / 1of Swiss National Science Foundation, 2015 – 2018, http://physics.kg.ac.rs/fizika/scopes/, руководилац: др Владимир Цвјетковић.

М

 

2

15.

Мониторинг пољске јаребице (Perdix perdix L.) у ловишту „Нишава“ (Ловачко удружење „Ниш“, Ниш“ (401-00-01360/2013-10).

Руководилац:

Др Светлана Милошевић-Златановић

Д

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за шуме

8

16.

Праћење индикаторских критеријума (повезивање морфологије рогова и парогова са конкретним условима станишта и одстрелом) за брзу процену деловања селекционих притисака на популационе параметре срне (Capreolus capreolus L.) и дивокозе(Rupicapra rupicapra L.) на подручју Републике Србије, укључујући Косово и Метохију.

Руководилац:

Др Светлана Милошевић-Златановић

Д

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управа за шуме

6

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити уговоре