Прилог  6.3.  Однос  броја  SCI-индексираних    радова  у  односу  на  укупан  број наставника и сарадника на високошколској установи

Број публикованих радова са  SCI листе у 2018. год.

Укупан број наставника и сарадника

Однос (%)

185

 

185

100