Прилог  6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи

 

 

Наставници и сарадници укључени у пројекте

Наставници и сарадници запослени на факултету

Однос (%)

Професор емеритус

1

1

100

Редовни професори

                      20            

20

100

Ванредни професори

27

30

90

Доценти

37

43

86,05

Научни сарадници*

 2

  2

100

Асистенти са докторатом

3

4

75

Асистенти

23

31

74,19

Истраживачи сарадници

25

25

100

Истраживачи приправници*

28  

28

100

Предавачи

/

1

0

Укупно:

166

185

89,73