Прилог 6.1. Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у научноистраживачком раду за период од 2015. године.

 

Ред. бр.

Име и презиме

Статус (наставник, сарадник, студент)

Опис и датум стицања награде/признања

2015. година

1.

Александра Минић

студент

Награда коју додељује компанија Fiat Chrysler Automobiles за успех постигнут на мастер студијама (2015)

2.

Jелена Тошовић

асистент

Награда фонда Ненада М. Костића за хемијске науке за успешан мастер рад, 26. мај 2015.

Награда за најбољи рад на конферен-цији 15th International Conference on BioInformatics and BioEngineering (BIBE), Београд, 2015. година

2016. година

1.

Милош И. Ђуран

редовни професор

Добитник медаље Српског хемијског друштва за трајан и изванредан допринос науци за 2016. годину. 

2.

Биљана Глишић

доцент

Добитник медаље Српског хемијског друштва за прегалаштво и успех у науци, 7. децембар 2016. године.

3.

Милан Милутиновић

студент

Прва награда за постер на International Symposium on Metal Complexes, 11-15 june, Dijon, France

4.

Весна Миловановић

студент

3. место у научном такмичењу из хемије, Приматијада 2016, Албени, Република Бугарска

"Sinteza pirazol-ftalazinskih hibrida u prisustvu jonskih tečnosti kao katalizatora"

5.

Срна Стајић

студент

Прво место  у научном такмичењу из хемије,  Приматијада 2016, Албени, Република Бугарска

Тема: „Испитивање садржаја фенолних једињења и антиоксидативна активност екстраката биљке  Alliaria petiolata

6.

Ненад Јанковић

научни сарадник

53. Саветовање српског хемијског друштва, Крагујевац, Србија, 10-11. јун  2016. IUPAC награда за најбољу постерску презентацију

7.

Александра Минић

студент

Награда за најбољи постер на интернационалној конференцији одржаној на Боровецу, Бугарска. 2016. година:

8.

Јелена Баловић

студент

Друго место  у научном такмичењу из хемије,  Приматијада 2016, Албени, Република Бугарска

9.

Јована Јовановић

студент

Награда за најбољи постер на интернационалној конференцији одржаној у Пловдиву, Бугарска. 2016. година.

2017. година

1.

Јовица Бранковић

студент

Прво место  у научном такмичењу из хемије,  Приматијада 2017, Чањ

"Manihova reakcija sa acetofenonom u prisustvu jonske tečnosti kao katalizatora",

2.

Марија Петровић

студент

Прво награда на такмичењу у излагању науних радова из Биологије, Приматијада, Чањ, Црна Гора, 2017. г.

"Divergentnost sorti ječma prema sadržaju beta-glukana"

3.

Невена Ненадић

студент

Друго место  у научном такмичењу из хемије,  Приматијада 2017, Чањ

Struktura i antitumorske osobine rutenijum(II) piano-stool kompleksa sa N-propil imidazolom",

4.

Александар Марковић

студент

Друго место  у научном такмичењу из физике,  Приматијада 2017, Чањ

5.

Данијела Цветковић

научни сарадник

Награда фондације "Горан Љубијанкић" за најбољу докторску дисертацију из области молекуларне биологије за 2017. годину, "Улога молекуларних механизама неоангиогенезе као тумор маркера у индивидуализацији терапије пацијената са карциномом дојке"

 

2018. година

1.

Марија Станић

редовни професор

Светосавска награда за изузетна достигнућа. Универзитет у Крагујевцу, 27.01.2018.г.

2.

Даница Продановић

студент

Добитник универзитетске стипендије за најбољег студента завршне године са ПМФ-а за 2018.г.

3.

Анита Станковић и Анђелка Јолић

студенти

Прво место  у научном такмичењу из хемије,  Приматијада 2018,  Будва

4.

Милан Вучинић

студент

Треће место у научном такмичењу из физике,  Приматијада 2018,  Будва

5.

Соња Ж. Ђурић, Александар Павић, Hubert Wadepohl, Нада Д. Савић, Марија Мојићевић, Сандра Војновић,

Биљана Ђ. Глишић, Јасмина Никодиновић-Рунић,

Милош И. Ђуран

студенти

 

 

 

доцент

 

 

редовни професор

IUPAC-ова награда за најбоље постерско саопштење на 55. Саветовању Српског хемијског друштва, Нови Сад, 8-9. јун 2018.

Полинуклеарни комплекси сребра(I) са 1,5-нафтиридином као ефикасни антифунгални агенси

 

6.

Проф. др Драгослав Никезић

редовни професор

На листи најистакнутијих рецензената за 2017. годину коју су објавили главни и одговорни уредник међународног часописа изузетних вредности (М21а) Radiation Measurements и издавачка кућа Elsevier,  налази се и проф. Драгослав Никезић.

https://www.journals.elsevier.com/radiation-measurements/reviewers/thank-you-reviewers-radmeas-14

7.

Проф. др Светлана Марковић

редовни професор

Издавач Elsevier и уредништво међународног часописа изузетних вредности Food Chemistry наградило је проф. др Светлану Марковић, редовног професора у Институту за хемију, признањем за изузетан допринос рецензирању за 2018. годину.