Физика 2
(Ф197)

Садржај курса:

  • Оптика
  • Изабрана поглавља физике (СТР, Нуклеарна физика)