• У оквиру овог предмета изучаваће се: Увођење међународних стандарда и њихова улога у систему квалитета; Међународне и националне организације за стандарде, Принципи менаџмента квалитетом; Развој и увођење система менаџмента квалитетом (QМС); Унапређење квалитета;  Серија међународних стандарда ИСО 9000:2008 и 9001:2008;Управљање системом елемената животне средине ИСО 14000; Интегрисани системи менаџмента (ИСО 9001, ИСО 14001;  Развој и увођење QМС-а у предузећима хемијске индустрије; Програм обезбеђивања (гаранције) квалитета услуга хемијске лабораторије; Акредитација лабораторија према ИСО 17025.

Preskoči Navigacija

Navigacija