др Шмит Биљана

  Научни сарадник
 

Институт за хемију

Кабинет В-0-10
Телефон 034 336330
Е-пошта biljam@kg.ac.rs

Предмети које предаје у текућој школској години

 


Научне области Синтетичка и препаративна органска хемија, Биоорганска и медицинска хемија, Кинетика и механизми реакција, Координациона хемија, НМР спектроскопија

 


CV