In memoriam

Др СТАНИМИР КОНСТАНТИНОВИЋ,
редовни професор у пензији (1936-2023).


Професор др Станимир Константиновић је рођен 1936. године у Смедереву. Дипломирао је на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду, на Групи за физичку хемију, 1960. године. Магистарске студије је завршио 1969. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду. Докторирао 1971. на Универзитету у Бохуму (СР Немачка). Био је докторант (1969–1971), постдокторант (1971-1972) и научни сарадник (1986) на Макс-Планк Институту у Милхајму на Руру (СР Немачка).

Професионалну каријеру је започео у Институту за нуклеарне науке Борис Кидрич у Винчи (1960–1966), а потом наставио на ИХТМ-у, Београд, у периоду 1966-1969. године. Од 1972. до 1976. године радио је као асистент на Природно-математичком факултету у Београду. На Природно-математичком факултету у Крагујевцу се запослио 1976. године, најпре у звању асистента (1976-1979), а потом доцента (1979-1981), ванредног професора (1981-1987) и редовног професора, од 1987. године.

Наставну делатност је реализивао у оквиру студијске групе Хемија на предметима Органска хемија и Историја и филозофија хемије.

Бавио се истраживањем из различитих области органске и органометалне хемије: органоселенска једињења, фероцени, угљени хидрати. Бројне научне радове, који су проистекли као резултат научних истраживања, објавио је у међународним научним часописима и на међународним и националним научним конференцијама.

Био је ментор пет докторских дисертација сарадника са ПМФ-а у Крагујевцу и члан већег броја комисија за оцену и одбрану докторских дисертација на ПМФ-у у Крагујевцу и на другим факултетима.

Био је Продекан (1979-1981) и Декан Факултета у два мандатна периода (1981-1985, 1989-1991).