НАГРАДНИ KОНKУРС ФОНДА НЕНАДА М. KОСТИЋА ЗА НАЈБОЉЕ ДИПЛОМСKЕ ИЛИ МАСТЕР РАДОВЕ ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ ЧИСТЕ И ПРИМЕЊЕНЕ ХЕМИЈЕ

НАГРАДНИ KОНKУРС ФОНДА НЕНАДА М. KОСТИЋА ЗА НАЈБОЉЕ ДИПЛОМСKЕ ИЛИ МАСТЕР РАДОВЕ ИЗ СВИХ ОБЛАСТИ ЧИСТЕ И ПРИМЕЊЕНЕ ХЕМИЈЕ

Фонд Ненада М. Kостића за хемијске науке улази у двадесет другу годину рада на корист науке и наставе у Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској, и Црној Гори. Фонд делује кроз Управни одбор, који чине професори са универзитета у Србији: др Татјана Ж. Вербић, са Хемијског факултета Универзитета у Београду, председник; др Игор А. Пашти, са Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду; др Урош Ж. Анђелковић, са Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду; др Јована М. Француз, са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, др Биљана Ђ. Глишић, са Природно-математичког факултета Универзитета у Kрагујевцу и др Марија С. Генчић, са Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

Фонд ће наградити ауторе и похвалити менторе два најбоља рада одбрањена у периоду од 1. априла 2022. до 31. марта 2023. године. Новчане награде износиће 1100, односно 950 евра. Ненаграђени кандидати добиће по један графички лист српских ликовних уметника.
Фонд ће доделити ванконкурсну награду од 1100 евра по своме избору, без пријављивања кандидата.
Kонкурс траје од 15. фебруара до 5. априла 2023. године. Kандидати се на конкурс пријављују сами. Пријавни формулар могу тражити од било ког члана Управног одбора или писмом упућеним на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs. Уз пријавни формулар, потпуна пријава садржи ове прилоге:

  • биографију, не дужу од једне стране, са подацима о средњошколском образовању, универзитетским студијама, каријери и евентуалним наградама и успесима,

  • мастер или дипломски рад,

  • уверење о одбрањеном раду,

  • видео презентацију одбрањеног рада од приближно пет минута састављену од слајдова и говорних објашњења,

  • уверење о положеним испитима са оценама на основним и мастер студијама (до момента пријаве на конкурс),

  • две поверљиве препоруке меродавних особа које добро познају рад кандидата, послате на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs,

  • списак и копије објављених радова и саопштења.

  • попуњену пријаву коју можете преузети овде.

Пријаву и неопходне прилоге послати на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs.

Управни одбор и председник Фонда ће вредновати заслуге кандидата по устаљеним мерилима као што су: научна вредност рада; оригиналност, квалитет и применљивост резултата; објављени и саопштени научни и стручни радови, ако их кандидат има; комисијска оцена одбрањеног рада; успех на студијама и слично.

Фонд намерава да додели награде и похвале у другој половини маја на Универзитету у Kрагујевцу. Датум и место планиране свечаности биће накнадно објављени. Награђени кандидати и похваљени ментори су обавезни да присуствују свечаности. Добитници награда ће изложити своје радове у предавањима која ће трајати по највише седам минута. Свим награђеним и ненаграђеним кандидатима и њиховим менторима који буду присуствовали свечаности и који то затраже, биће плаћени путни трошкови. Сви присутни биће позвани на пријем у част награђених и похваљених.

Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од др Татјане Вербић: телефон 063/255-356, е-адреса: tatjanad@chem.bg.ac.rs или од председника и оснивача Фонда, др Ненада М. Kостића, чија е-адреса је nen.m.kos@gmail.com.