КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
у школској 2022/2023. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину докторских академских студија Хемије у школској 2022/2023. години уписати 2 буџетска и 4 самофинансирајућа студента и то:

Студијски програм докторских академских студија (3 године, 180 ЕСПБ) за стицање научног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - хемијске науке 2 4

Полаже се пријемни испит.

Ближе услове бодовања приложене документације погледати овде.

Право на упис имају сви кандидати који су завршили основне и мастер академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ЕСПБ.


Приликом конкурисања студент мора да приложи сагласност наставника саветника. За све потребне информације о потенцијалним наставницима саветницима, кандидати се могу обратити Руководиоцу студијског програма на контакт мејл:


ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 17. И 18. 10. 2022. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 20. 10. 2022. ГОДИНЕ У 11.00 h.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА 20. 10. 2022. ГОДИНЕ У 14 h.

РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24 ЧАСА ОД ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА 21. 10. 2022. ГОДИНЕ У 15.00 h.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 24. 10. 2022. ГОДИНЕ ОД 9.00 ДО 14.00 h.ШКОЛАРИНА за самофинансирајуће студенте износи 120.000,00 динара за једну школску годину.

ШКОЛАРИНА за студенте стране држављанине износи 4.000 евра за једну школску годину.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ УПЛАЋУЈЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120.000,00 ДИНАРА.


Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс (кандидати само достављају пријаву у писаној форми);
 • кратку биографију;
 • уверење о положеним испитима током основних и мастер академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама са просечном оценом 8 и остварених 300 ЕСПБ;
 • извод из књиге рођених;
 • потврду о знању енглеског језика;
 • писану сагласност наставника саветника;
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 24. 10. 2022. године.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а);
 • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а);
 • уплата за трошкове уписа 2.000,00 динара;
 • уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 30.000,00 динара.

НАПОМЕНА. Свака уплата треба да буде на посебној уплатници. Уплате извршити на жиро-рачун ПМФ-а број 840-1017666-11 позив на број: 05-108.