ФОНД НЕНАДА М. КОСТИЋА ЗА ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ

ФОНД НЕНАДА М. КОСТИЋА ЗА ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ

Фонд ће наградити ауторе и похвалити менторе два најбоља рада одбрањена у периоду од 1. априла 2021. до 31. марта 2022. године. Новчане награде износиће 1050, односно 900 евра. Ненаграђени кандидати добиће по један графички лист српских ликовних уметника.
Фонд ће доделити ванконкурсну награду од 1.050 евра по своме избору, без пријављивања кандидата.

Kонкурс траје од 10. марта до 17. априла 2022. године. Kандидати се на конкурс пријављују сами. Пријаву могу добити од било ког члана Управног одбора или писмом упућеним на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs.

Уз пријаву се прилаже по један примерак следећих докумената:
• биографија, не дужа од једне стране, са подацима о средњошколском образовању, универзитетским студијама, каријери и евентуалним наградама и успесима,
• мастер или дипломски рад,
• уверење о одбрањеном раду,
• уверење о положеним свим испитима на основним и мастер студијама са оценама,
• две поверљиве препоруке меродавних особа које добро познају рад кандидата, послате на е-адресу: татјанад@цхем.бг.ац.рс,
• списак и копије објављених радова и саопштења.

Пријаву и неопходне прилоге послати на е-адресу: tatjanad@chem.bg.ac.rs

Управни одбор и председник Фонда ће вредновати заслуге кандидата по устаљеним мерилима као што су: научна вредност рада; оригиналност, квалитет и применљивост резултата; објављени и саопштени научни и стручни радови, ако их кандидат има; комисијска оцена одбрањеног рада; успех на студијама и слично.

Фонд намерава да додели награде и похвале у другој половини маја на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 3. Датум и околности планиране свечаности биће накнадно објављени у складу са епидемијском ситуацијом. Награђени кандидати и похваљени ментори су обавезни да присуствују свечаности. Добитници награда ће изложити своје радове у предавањима која ће трајати по највише седам минута. Свим награђеним и ненаграђеним кандидатима и њиховим менторима који буду присуствовали свечаности и који то затраже, биће плаћени путни трошкови. Сви присутни биће позвани на пријем у част награђених и похваљених.

Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од др Татјане Вербић: телефон 011/3336-611 и 063/255-356, е-адреса: tatjanad@chem.bg.ac.rs или од председника и оснивача Фонда, др Ненада М. Kостића, чија е-адреса је nen.m.kos@gmail.com.

Пријаву на конкурс можете преузети овде.