УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

Кандидати за упис у прву годину основних академских студија за школску 2021/22. године, могу своја документа поднети путем online пријаве од 15. јуна 2021. године.

Кандидати се могу пријављивати за упис на Основне академске студије хемије електронским путем на мејл: upis.hemija@pmf.kg.ac.rs


Студентској служби се подносе:

    • пријава на конкурс (преузима се овде, или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују);
    • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид);
    • извод из матичне књиге рођених;
    • диплома;
    • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

НАПОМЕНА: Прецизни термини и детањније информације биће истакнуте после доношења одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја о тачним терминима пријемних испита и уписа на факултете.